فروشگاه آل‌دیجیتال

شرایط عضویت و استفاده از سایت

 • پس از ثبت نام و عضویت در سایت امکان تغییر نام، نام‌خانوادگی و کدملی شما وجود ندارد.
 • ایجاد نام کاربری در سایت تنها با داشتن یک شماره موبایل معتبر ممکن خواهد بود و امکان استفاده دو نام کاربری با یک شماره موبایل و ایمیل وجود ندارد.
 • برای تغییر شماره موبایل شما میتوانید آنرا در بخش اطلاعات کاربری اصلاح نمایید.
 • عواقب ناشی از ثبت شماره موبایل و ایمیل غیر صحیح یا شماره موبایل و ایمیلی که کاربر به آن دسترسی ندارد بر عهده آل‌دیجیتال نمیباشد.
 • جهت خرید از سایت ثبت آدرس و کد ملی صحیح الزامی است.
 • عواقب ناشی از ثبت مشخصات غیر صحیح برعهده آل‌دیجیتال نخواهد بود.
 • مشخصات کاربران نزد آل‌دیجیتال بصورت محرمانه حفظ میشوند و آل‌دیجیتال مشخصات کاربران سایت را در اختیار شخص یا سازمان دیگر قرار نخواهد داد.
 • كاربران سايت آل‌ديجيتال بايد از گذاشتن آدرس سايت، قيمت و يا نام ساير فروشندگان و هر گونه تبليغات در سایت آل‌ديجيتال پرهيز نمايند.
 • پرسش و پاسخهای مطرح شده در سایت و آگهی های فروش و پیشنهاد قیمت‌های ثبت شده شما در بخش allBay آل‌دیجیتال با نمایش نام و نام خانوادگی شما برای عموم انجام خواهد شد.
 • كاربران سايت بايد از مطرح كردن هر نوع مطلب بي ارتباط با حوزه فعاليت سايت  و همچنين مطالب غير اخلاقي يا اهانت آميز خودداري نمايند.
 • لطفا از درج يك مطلب در محلهاي مختلف سايت خودداري نماييد در غير اينصورت مطالب تكراري حذف مي‌شوند.
 • از درج مطالب بدون پايه و اساس كه باعث گمراهي ساير كاربران ميشود خودداري نماييد.
 • آل‌ديجيتال حق دارد جهت دفاع از حقوق خود یا ساير كاربران هر سوال يا جوابي را از بخش پرسش و پاسخ حذف نمايد.
 • آل‌ديجيتال حق دارد بدون دادن توضیحی از ادامه عضويت هر يك از  اعضا كه لازم باشد جلوگيري نمايد یا فعالیت کاربری را محدود کند.

شما به بخش فروش سایت
allDigitall Logo White
منتقل شدید